hela denna avdelning är en annons från HSB Malmö

Allvarliga fel i bostadsrättsföreningen – här finns hjälp att få

En bostadsrätt är inte bara en investering eller ett praktiskt sätt att bo. Det är också en gemensam ekonomisk affär som du har tillsammans med dina grannar. Det är bara ni tillsammans som kan agera för att saker inte ska gå snett. Bor du i en HSB-förening så finns en anonym visselblåsartjänst vid misstanke om allvarliga fel.

– Bostadsrätt är jättebra om du själv vill kunna påverka ditt boende och på sikt är det också en god investering. Men ett problem är att så få vill engagera sig i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Alla är så upptagna och okunnigheten om vad det innebär att bo i bostadsrätt är enorm, säger Mia Gustafson, marknads- och kommunikationschef hos HSB Malmö.
 
Inom HSB Malmö finns 30 000 bostadsrätter i 253 föreningar och en viktig uppgift är att sprida hur viktigt det är att intressera sig för styrelsearbetet i föreningen. För det är styrelsen som har hela fastighetens ekonomi, skötsel och framtid i sin hand.
– Gå på stämmor och ställ upp som ledamot i styrelsen, eller nominera en granne som du har stort förtroende för. Ett annat uppdrag som inte är så betungande, men väl så viktigt, är valberedningen, säger Mia Gustafson.
 
HSB arrangerar nätverk och kurser för att öka kunskapen och ge valberedningen en högre status.
– Valberedningen är ett av de viktigaste organen och det gäller att arbeta operativt hela tiden för att leta nya kandidater och kompetenser. Det finns styrelser som själv är valberedning och där är ju demokratin helt satt ur spel, säger Lisa Renntun, chef för Medlem och juridik på HSB Malmö.
 
En kraschad bostadsrättsförening kan få stora konsekvenser för din privata ekonomi. Därför är det extra viktigt att inte bara lita på mäklarens och styrelsens uppgift om att ”allt ser bra ut” i föreningen.
– Begär själv ut årsredovisningen och ta hjälp om du inte kan tyda allt, säger Lisa Renntun.
 
En god hjälp är Bostadsrättskollen som HSB har tagit fram, med tydliga nyckeltal som talar om vad du ska titta på och hjälper dig att göra en bedömning av föreningens ekonomi. De flesta bostadsrättsföreningar är stabila, men med den i handen kan du bland annat bedöma föreningens möjligheter att klarar framtida investeringar och risken för höjd månadsavgift.
 
Läs mer om Bostadsrättskollen här
 

Tre vägar att gå

Det finns ingen övergripande myndighet som ingriper om något har gått snett i en bostadsrättsförening, allt är medlemmarnas ansvar. Däremot finns några vägar att gå om du inte känner dig trygg med hur din bostadsrättsförening sköts.
 
HSBs visselblåsartjänst
Hit kan du som HSB-medlem anonymt rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter, som bokföringsbrott, mutor eller något annat inom hela HSB. Rapporten görs till en tredje part, PwC, för att du ska känna dig trygg.
Läs mer om HSBs visselblåsarsystem här
 
Kontakta föreningens revisor
Föreningen har en förtroendevald revisor som man kan vända sig till i första hand. I andra hand kan den godkända och auktoriserade revisorn ge information om de sett något i samband med granskningen av räkenskaperna.
 
Prata ihop dig med grannarna
Gå ihop och engagera er om ni inte tycker föreningen sköts på rätt sätt. Ta kontakt med valberedningen. Om det är akut så begär en extrastämma, för det krävs 10 procent av rösterna. Om styrelsen skulle säga nej går det att vända sig till Bolagsverket som kan ålägga styrelsen att hålla en extra stämma.
 

HSB Malmö

• 50 000 medlemmar
• 8 000 bosparare
• 30 000 lägenheter som tillhör en HSB Bostadsrättsförening
• 2 200 hyreslägenheter
• Medlemsägd ekonomisk förening
• Bygger, äger och förvaltar fastigheter i Malmö, Burlöv, Lomma, Trelleborg, Vellinge och Svedala.

 

Sydsvenskan
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies
Cookie-val