hela denna avdelning är en annons från HSB Malmö

Energiåtgärderna som gav effekt både på miljön och ekonomin

Bostadsrättsföreningen Skogsmården på Limhamn gör ingenting utan att samtidigt fundera över om det går att spara energi. Såväl stora som små renoveringsprojekt har också gynnat miljön. De senaste tre åren har den lilla föreningen med 95 lägenheter minskat sin energianvändning med elva procent – vilket motsvarar över ett ton koldioxid.

Området med fem låga punkthus i gamla Limhamn andas omtanke och omvårdnad. Det är med stolthet som bostadsrättsföreningens ordförande Sickan Ridell och vicevärden Tony Mårtensson visar såväl de egna odlingslotterna som de nya fina ytterdörrarna i trä. Men det som de är allra mest stolta över syns inte vid en första anblick. Däremot påverkar det såväl de boende som miljön i allra högsta grad.

– Det började med att vi fogade om alla husens tegelfasader. Sen bytte vi taken och gjorde vid ventilationen, berättar Sickan Ridell, ordförande i HSB brf Skogsmården.
 
Energibesparingen var ett faktum redan då, men för tre år sedan när föreningen började använda HSBs energitjänster så blev arbetet mer systematiskt. Då kom Adam Diebig, projektledare för energi hos HSB Malmö, in i bilden.

– Sedan vårt samarbete startade har föreningen minskat sin energianvändning med elva procent, det vill säga med 300 000 kilowattimmar per år, vilket är strax över ett ton koldioxid om man pratar hållbarhet, säger Adam Diebig.

Tillsammans har de upprättat en åtgärdsplan att arbeta efter, med tydliga mål om energibesparing och hållbarhet. Ingen renovering planeras utan att man samtidigt undersöker vad som kan göras på energisidan.

 

”HSB:s tjänster är en trygghet för oss”, säger ordförande Sickan Ridell som har tät kontakt med Adam Diebig när de gäller energifrågor.

 

– Vi började med de lågt hängande frukterna. Genom att bygga om styrsystemet till värmen och byta ut den gamla cirkulationspumpen kunde vi med enkla medel sänka energianvändningen, säger Adam Diebig.
 
Föreningen har också bytt alla fönster, infört individuell mätning och debitering av el (IMD), installerad LED-belysning och effektiviserat hissarna. Nu planeras ett större arbete under nästa år, då ska den gamla värmecentralen och ledningarna mellan husen bytas ut.

– Man kan se vilka energitjuvar de nuvarande ledningarna är. När det kommer snö smälter den med en gång där de ligger, säger Tony Mårtensson.
 
För föreningen är det stora investeringar. Men det är också en styrelses ansvar att hålla fastigheterna i bra skick och sköta underhållet.

– En del föreningar håller igen på utgifterna, det ska sparas istället för att man gör saker efterhand och höjer avgiften lite varje år. Sen kommer smällen på en gång, säger Tony Mårtensson.
 
Pengarna som energioptimeringen ger i avkastning återinvesteras i nya insatser och föreningen sparar också på att renoveringar och investeringar görs i rätt ordning.

– Det handlar till om att inte göra saker i blindo, som att inte göra vid taket utan att samtidigt titta på fasaden, säger Adam Diebig.

 

Nu planerar Sickan Ridell och Tony Mårtensson i brf Skogsmårdens styrelsen nästa stora energiprojekt tillsammans med Adam Diebig från HSB.

 

Bostadsrättsföreningen Skogsmården använder även HSBs tjänster när det gäller ekonomi, fastighetsskötsel, lokalvård och byggprojektledning.

– Det är en trygghet för oss, vi är ju lekmän i allt och det här gör det väldigt enkelt. Man vet vem man ska ringa. Men man måste vara intresserad och engagerad, så vi frågar mycket, säger Sickan Ridell.
 
Enligt Adam Diebig är det också en stor fördel för samordningens skull att HSB sköter flera delar.

– Vi kan enkelt prata ihop oss när det är dags för olika åtgärder, som kan beröra allt från energi och ekonomi till trappstädning och trädgårdsskötsel.

– Sen kan vi föra vidare våra erfarenheter härifrån till andra HSB-föreningar som kanske inte kommit lika långt. Det är det som är en av grundtankarna med HSB, säger Adam Diebig.
 
Det här kan ni få hjälp med – läs mer här om HSBs tjänster

 

Sydsvenskan
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies
Cookie-val