hela denna avdelning är en annons från HSB Malmö

Tips och råd vid stambyte och relining

Stambyte är ett av de största projekten som en styrelse kan behöva ta initiativ till. Vi har pratat med Annie Randebjer som är projektledare på HSB Malmö och som har sett många exempel på stambyten och relining. Vilka är dina bästa råd, Annie?

-Se över kommande behov i god tid. Då hinner styrelsen lägga in stambytet i underhållsplanen. Det är bra för ekonomin.

Annie Randebjers råder också att ta hjälp av konsulter som har erfarenhet av bostadsrättsföreningar och som kan ämnesområdet.

 

-Ta hjälp av en projektledare eller konsult, från utredning till besiktning, säger hon.

De vanligaste frågorna som hon får som projektsamordnare för stambyten och relining på HSB Malmö handlar om ekonomi, hur påverkas medlemmarna och vilket alternativ man ska välja, stambyte eller relining.

 

När ett stambyte ska genomföras betyder det att man byter ut delar av rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten i fastigheten. Det här behöver man göra ungefär var femtionde år. I annat fall finns risken att de gamla rören spricker och ställer till med stora problem i huset vilket ofta leder till omfattande kostnader.

-Om man har många stopp i rören och vattenläckor är det dags att börja agera. En underhållsspolning kan också ge besked om läget.

 

Projektet inleds med spolning och filmning av rören enligt ett specifikt regelsystem. Ibland kan ytliga rostfläckar vara övermålade och därför är det bäst att filma. Resultatet ger besked om status, vilken typ av rör man har och vilken metod som är lämplig för åtgärd.

 

Om genomgången visar att ett stambyte eller en relining behöver göras måste ett förfrågningsunderlag tas fram. Det är själva beskrivningen av vad föreningen vill ha gjort och ett mycket viktigt dokument. Underlaget innehåller också tekniska beskrivningar, ritningar och regler för entreprenaden som krav på betalningsplan, tidplan, garantier och att entreprenören tar över beställarens ansvar för arbetsmiljön och elektronisk personalliggare. Ju bättre förfrågningsunderlag som föreningen tar fram desto mer exakta anbud får man från entreprenörerna.

 

-Att ta hjälp kan kosta en del men är sannolikt värt mycket. Det är alltid bra att anlita en utomstående person som har både erfarenhet och kunskap. Ofta är det svåra val som ska göras, till exempel rörande ekonomin säger Annie Randebjer som tycker att man även ska ta referenser på konsulten som man tänker anlita.

Stambyte innebär alltid många frågor bland medlemmarna i föreningen, och styrelsen kan omöjligt ha alla svar. Därför är det också bra med en erfaren konsult som hjälper till att hitta rätt entreprenör och som säkerställer att föreningen verkligen fått det man beställt.

 

Stambyte eller relining påverkar vardagen i huset. Medlemmarna måste vara beredda på att badrum och kök stängs av under vissa tidsperioder. Provisoriska lösningar behövs i huset eller i vagnar på gården. Dessutom måste man räkna med att arbetet hörs. Ljud och buller kommer att märkas.

 

Det här kan din bostadsrättsförening få hjälp med – läs mer här om HSBs tjänster

 

Stambyte:

Innefattar främst byte av stammar, totalrenovering av badrum och byte av tappvattenledningar.

 

Relining:

Befintliga stammar renoveras. Ett nytt rör tillverkas på plats i det befintliga. Detta görs med hjälp av en infodringstekning som omfattar både strumpa och beläggning. Vid en relining förblir badrummen orörda.

 

Vanliga frågor:

Varför?

Stambyte eller relining kan behövas av många orsaker som till exempel vattenskador från rör eller från brister i tätskikt, nya vanor för bad och dusch, eller felrenoverade badrum.

 

Hur lång tid?

Räkna med två till tre år. Från planering till genomförandet är klart.

 

Hur ofta?

Ett regelrätt stambyte håller i 50-60 år, om man gör det rätt.

 

Ta hand om era rör:

Sköter medlemmarna rören så kan man tjäna några år på det, menar Annie Randebjer. På VA SYDs hemsida hittar man information om vad som inte får spolas ut i avloppen.

Sydsvenskan
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies
Cookie-val