hela denna avdelning är en annons från HSB Malmö

Dyrt att komma ur tomträttsavtal

Kraftig höjning av markhyran kan drabba bostadsföreningarna hårt. Alternativet till att hyra är att köpa loss. HSB Malmö vill ha samma rabatt som villaägarna får. Men staden säger nej och har kommit med ett vinstdelningsförslag.

I Malmö finns 260 HSB-föreningar varav drygt 90 har tomträtt. De hyr marken av kommunen genom att betala en årlig avgäld.
För många föreningar är det nu dags att skriva om avtalen för tomträtterna. Eftersom markvärdet har stigit mångdubblas avgälden, den årliga avgiften, vilket innebär att bostadsrättsföreningar kan blir tvungna att höja medlemmarnas avgifter rejält. Ett exempel är HSB brf Valby i Malmö som tidigare hade en avgäld på knappt 8 000 kronor om året – den höjdes i somras till en miljon kronor om året.
-Det här är en politiskt laddad fråga som kommer att bli aktuell igen. Om inte förr så kommer frågan sannolikt upp i kommande val. Systemet är inte tidsenligt, säger Michael Carlsson, vd, HSB Malmö.
HSB Malmö anser att reglerna är orättvisa och driver att föreningarna ska få köpa loss marken på samma villkor som småhusägare. Idag får småhusägare i Malmö köpa marken för 65 procent av taxeringsvärdet. Men för bostadsrättsföreningar gäller tomtens fulla värde.
Orsaken till att Malmö stad säger nej till rabatten är bland annat att taxeringsvärdet inte anses lika träffsäkert för flerbostadshus, och att man måste ta hänsyn till de bostadsrättsföreningar som trots allt har köpt loss sin mark till fullpris de senaste åren.

Michael Carlsson, vd på HSB Malmö.

-Många föreningar med gamla avtal har en väldigt låg tomtgäld. Vi har en del föreningar som har upp till 70 år gamla avtal. För dem blir det en chockhöjning.
De föreningar som erbjuds att köpa loss marken beviljas inte heller självklart ett så stort lån som skulle behövas för friköpet eftersom värdet på marken är så högt. HSB Malmö har gjort en extern utredning som visar att det går att hitta lösningar utan någon lagändring. Tre förslag på konkreta åtgärder har lagts fram: De höga avgäldsräntorna kan omprövas, friköpsvillkor mellan flerbostadshus och villor kan likställas och en spärregel kan införas som begränsar de kraftiga höjningarna av markhyran.
– Finns viljan går det här att lösa, och det vill vi få Malmö stad att inse, säger Michael Carlsson.
Stadens tekniska nämnd vill ha en annan lösning, i tre steg: avstyckning, vinstdelning och förtätning. Vinstfördelningsmodellen antogs av tekniska nämnden i februari i år.
-Alla förslag är positiva men problemet kvarstår, anser Michael Carlsson och gör klart att HSB Malmös krav på åtgärder kvarstår.

Sydsvenskan
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies
Cookie-val