hela denna avdelning är en annons från HSB Malmö

Därför ska du inte säga nej till styrelseuppdrag i din bostadsrättsförening

För många bostadsrättsföreningar har det blivit allt svårare att få ihop styrelsen. Färre medlemmar vill ta på sig uppdraget. Och visst är det ett ansvar – men också ett bra sätt att få inflytande och bevaka sin investering. De svåra och tidskrävande sakerna kan man få hjälp med.

–Ofta är bostadsrätten den största investeringen man gör i sitt liv, det är en viktig anledning till att engagera sig i styrelsen, säger Maria Nordlund, medlemsutvecklare på HSB Malmö.
 
Hon berättar att de ser en ökad rädsla för att ta styrelseuppdrag på grund av ansvaret om något skulle hända, att man inte tror sig ha rätt kompetens eller för att man inte vill ta av sin fritid.
–Men det behöver varken vara så betungande eller ta så fruktansvärt mycket av din tid, säger hon.
 
Det speciella med bostadsrätt är att det är de boende som tillsammans äger fastigheten och gemensamt har ansvar för ekonomi och underhåll. Därför är det förstås ingenting man ska ta lätt på, men samtidigt finns det hjälp att få.
–Som HSB-medlem går det att få ett mycket stort och brett stöd. Styrelseledamöterna får gratis utbildning och de har tillgång till experter i bland annat juridik, ekonomi och teknisk förvaltning. Så styrelsen behöver inte göra eller kunna allt själva, säger Maria Nordlund.
 
Den särskilda HSB-ledamoten som finns i varje förening är också ett professionellt stöd som underlättar styrelsearbetet, kan ge goda råd och säkerställer att medlemmarnas intressen tas tillvara på ett opartiskt sätt.
–Det ska inte behöva finnas en enda styrelse hos oss som känner att den inte har tillgång till all kompetens som behövs.
 
HSB har också tecknat förmånliga samarbetsavtal för till exempel försäkringar, energi och byggvaror. Det ger både trygghet och stora besparingar åt de föreningar som använder tjänsterna.
 

En del tror inte de har tillräcklig kompetens – vad krävs för att bli styrelseledamot?
–Ett stort engagemang och sunt förnuft är det viktigaste. Och att man har hjärtat på rätta stället, för man tar ju på sig att tillvara ta medlemmarnas intressen.
–Det bästa är om man får ihop en mix av olika kompetenser. Fem ekonomer är inte bra, eller fem jurister. Alla roller behövs. Någon kanske kan skriva protokoll medan en annan är uppmärksam och bra på att lyssna.
 
Får man ekonomisk ersättning som styrelseledamot?
-Det bestämmer föreningen själv på årsmötet. I vissa små föreningar kan det vara helt ideellt medan det i större föreningar är ett högre arvode. Nivån brukar gå hand i hand med storleken, säger Maria Nordlund.
 
Vad händer om styrelsen inte blir fulltalig?
–Ofta löser det sig ändå på något sätt. Ibland genom att personer som har flyttat därifrån sitter kvar, det går så länge man är medlem i HSB men grundtanken är att styrelsen ska bestå av personer som bor och är verksamma i fastigheten.
 
Maria Nordlund tycker inte att någon ska vara rädd för att engagera sig.
–Det går alltid att luta sig mot oss, vi ger samma stöd till stora och små föreningar. Och det finns oerhört många välskötta och välfungerande bostadsrättsföreningar, inte minst här i Malmö, säger Maria Nordlund.
 
Att vara medlem i HSB Malmö lönar sig. Läs mer här.
 

Det här är styrelsens ansvar

• Förvalta bostadsrättsföreningens fastigheter och andra tillgångar så att de är i gott skick.
• Se till att bostadsrättsföreningen har en väl fungerande organisation
• Se till att redovisningen utförs enligt lag och att ekonomin är ordnad på ett betryggande och ändamålsenligt sätt.
 
Att vara medlem i HSB Malmö lönar sig. Läs mer här.
 

HSB Malmö

• 50 000 medlemmar
• 8 000 bosparare
• 30 000 lägenheter som tillhör en HSB Bostadsrättsförening
• 2 200 hyreslägenheter
• Medlemsägd ekonomisk förening
• Bygger, äger och förvaltar fastigheter i Malmö, Burlöv, Lomma, Trelleborg, Vellinge och Svedala.

 

Sydsvenskan
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies
Cookie-val